Indemnizatia De Revolutionar Neactualizata a generat multe nemultumiri inca de la primul OUG ce a amanat nejustificat aplicarea corectiilor pe indemnizatia de revulutionar.
Indemnizatia De Revolutionar in instanta – Oug 114/2018 a venit si a pus paie pe foc si mai tare si practic a amanat aceasta corectie tocmai pana in 2021, adica 3 ani de zile, dupa ce inainte de acest lucru mai fusese amanata aceasta indexare a indemnziatiilor de revolutionar.

Se face vinovat statul pentru ca nu a platit actualizat inca din 2016 indemnizatia de revolutionar la cotele reglemetate de catre legea 341/2004?
Incercam sa descifram acest aspect, asta dupa ce noi cei de la SCA Cuculis&Asociatii, am solicitat instantei de judecata sa sesizeze CCR, cu privire la faptul ca OUG 114/2018 este neconstitutionala iar revolutionarii au dreptul sa primeasca indemnizatia indexata si calculata conform legii si nu conform unor ordonante de urgenta ce reprezinta legislatie secundara perpetuua si neavenita.

Indemnizatia De Revolutionar
Unde mai punem ca multe dintre victimele revolutiei, nici acum dupa 30 de ani nu au fost despagubite.

Cititi mai jos despre victimele revolutiei:

Despagubiri Pentru Victimele Revolutiei – Procesul Penal Porneste La ICCJ

Revolutionarii cheama statul in judecata pentru plata indemnizatiilor actualizate la nivelul anului 2020.
Astfel, un grup de revolutionari, nemultumiti deja de faptul ca atatia ani de zile INDEMNIZATIA de revolutionar, nu este corelata cu legea in sensul actualizatii acesteia, a chemat in judecata Secretariatul petnru problemele revolutionarilor dar si Ministerul Finantelor Publice, in scopul de a primi indemnizatiile actualizate dar in acelasi timp am formulat si exceptia de neconstitutionalitate, explicand de esenta ca este Neconstitutional sa mentii indemnziatiile BLOCATE ani de zile, fara sa tii cont de nivelul de trai, previzibilitatea legii, dreptul la pensie, etc.

Ce au invocat revolutionarii cu privire la faptul ca legea ii defavorizeaza si este neconstitutionala? Nivelul de trai si lipsa de previzibilitate a legii.
In fapt: prin legea 77 nr. 341/2004, persoanele indreptatite la plata de indemnizatii pentru recunoştinţa pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, (revolutionarii care au certificate in acest sens) indemnizatiile acestora trebuiau actualizate anual in asa fel incat aceste indemnizatii sa reflecte rata inflatiei, cresterea preturilor si alti indici de referinta in indexare asa cum arata legea 341/2004 in art. 4.

Prin textul de lege promovat de catre OUG 114/2018, respective art. 40 alin. 2 , text pe care il criticam pentru neconstitutionalitatea lui, acesta prevede ca-

(2) În perioada 2019-2021, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018”,

Consideram ca se deroga de la principiul obligatoriu si caracterul de urgenta al mecanismului de legislatie secundara pe care o prevede emiterea unei ordonante de urgenta, respectiv a actului normativ OUG 114/2018, transformandu-se vointa leguitorului de a stabili cu titlu de constanta o anumita regula, doar prin legi, si instituirea unor norme cu caracter constant, prin durata mare a timpului de aplicare ( 3 ani), prin legislatii secundare care nu respecta acest caracter deosebit al urgentei.

Mai pe scurt, din evaluarea textului de lege de mai sus, observam ca in anul 2018 s-a prelungit pentru o a doua oara, tot prin mecanisme ce tin de legislatia secundara, termenul de mentinere la cuantum fix a indemnizatiilor si fara posibilitatea de indexare.

Astfel, apreciem ca in lumina CEDO dar si a dreptului fundamental, sunt incalcate o serie de drepturi Constitutionale, dupa cum urmeaza:

Dreptul la un nivel de trai decent in acceptiunea art. 47 din constitutie: Indemnizatia De Revolutionar o joaca pentru stat:
Art. 47 Constitutia Romaniei – Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.

Astfel, apreciem prin prisma acestui text de lege constitutional ex lege ca prin raportare la art. 47 din Constituție și la art. 25 alin. (1) din Declarația Universală a Drepturilor Omului privind dreptul la un nivel de trai, este de mentionat decizia de data recenta DECIZIA nr. 82 din 18 februarie 2020 a CCR care in punctual 14, arata ca stabilirea acelui standard al nivelului de trai care poate fi considerat decent trebuie apreciată de la caz la caz, în funcție de o serie de factori conjuncturali.

Situația economică a țării, resursele de care dispune statul în vederea atingerii acestui obiectiv, dar și nivelul de dezvoltare al societății la un anumit moment și modul de organizare a societății reprezintă deopotrivă coordonate care trebuie luate în considerare atunci când se evaluează nivelul „decent“ al vieții, nefiind posibilă stabilirea unui standard fix, imuabil (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iulie 2011).

În același timp, obligația statului de a asigura un trai decent trebuie adusă la îndeplinire în mod egal, față de toți cetățenii săi.

Prin urmare, consideram pe buna dreptate ca in raport de acest ultim paragraf, in conditiile in care numarul revoutionarilor active in plata nu este unul care nici macar pe departe sa ridice problem la plata unor indemnizatii ce trebuiesc doar indexate si nu aduse in plata de la zero ca o indemnizatie noua, nu poate pune problema in sensul Curtii Constitutionale ca situatia economica a tarii nu ar avea resursele necesare.

Or, avand in vedere spre exemplu alte venituri publice , cum ar fi pensile de stat, acestea au fost reindexate si recalculate chiar in anul 2020, deci exista si o vadita discriminare pe care o face leguitorul aplicand discretionar la care categorii de persoane indreptatite la plata unei indemnizatii sau prestatii sociale se vor mentine cuantumurile din anii trecuti si la care se vor majora.

Pentru a putea fi retinuta legalitatea textului incriminat, statul ar fi trebuit sa mentina intr-un echilibru perfect cresterea preturilor in asa fel incat ceea ce reprezenta nivelul de trai din 2018 sa poata fi aplicat si in 2020 -2021 pentru a putea justifica mentinerea platii indemnizatiilor la nivelul anului 2018, lucru care nici legisaltiv cel putin ar fi fost illegal(piata libera).

Imprevizibilitatea actului normativ, alt criteriu constitutional in legatura cu care consideram ca textul de lege intra in conflict cu constitutia.
Astfel, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se și previzibilitatea, ceea ce presupune că actul respectiv trebuie să fie suficient de clar și de precis pentru a putea fi aplicat (deciziile Curții Constituționale nr. 189 din 2 martie 2006, nr. 903 din 6 iulie 2010 și nr. 26 din 18 ianuarie 2012).

In același sens este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că legea trebuie să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale.

Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate trebuie ca ea să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrariului (Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, și Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66).

De aceea, o lege îndeplinește condițiile calitative impuse de Constituție și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale numai dacă norma este enunțată cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își corecteze conduita.

Astfel, este vadit imposibil sa iti adaptezi conduita SOCIALA, ECONOMICA si personala in general, la un text de lege care de doua ori prin doua preceduri de urgenta ce tin de mai bine de 3 ani de zile in suspensie un art. al unei LEGI, suspenda un drept reglementat definitive prin lege organic adica legea 341/2004.

De retinut ca prin legea 341/2004, leguitorul cu titlu DEFINITIV a stabilit ca Indemnizatia De Revolutionar se plateste dupa cum urmeaza –

(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, [..].

Ori, in doua randuri deosebite, se revine de mai bine de 3 ani de zile, in baza unor acte ce tin de legislatie secundara si se deroga sinedie de la o regula déjà votata prin circuitul Parlamentar.

Astfel, ne raportam la previzibilitatea legii din acest punct de vedere fiindca la fel de bine printr-un alt oug la nivelul anului 2021 se poate concluziona ca vreme de inca 2 ani de zile se va prelungi, tot prin OUG, aceeasi situatie de incertitudine.

Consideram de asemenea ca OUG ca mecanism al Guvernului trebuie folosit pentru situatii EXTRAODINARE, ce prezinta o urgenta efectiva, ori aici observam ca leguitorul secundar considera de 4 ani ca situatia transarii indexarii sau nu a indemnizatiilor reprezinta perpetuu o chestiune urgenta, ceea ce este absolute nepermis.

Daca leguitorul aprecieaza ca este necesara schimbarea cadrului legislativ si spre exemplu se impune o indexare din 4 in 4 ani, atunci are obligatia sa modifice textul legislativ ca atare si sa nu schimbe destinatia unui text de lege printr-o procedura mascata a OUG.

Pentru aceste motive, apreciem ca se impune sesizarea Curtii Constitutionale in scopul transarii aspectului referitor la constitutionalitatea textelor de lege criticate.

CE REZULTAT VA DEMERSUL REVOLUTIONARILOR IN FATA INSTANTEI SI CCR CU PRIVRIRE LA INDEMNIZATIA DE REVOLUTIONAR ?
Sesizarea efectuata de catre revolutionari poate rezolva definitiv blocarea indemnizatiilor pe care statul nu le plateste conform legii.

Astfel, actualizarea trebuie facuta conform coeficientilor si anume:

(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) soţ supravieţuitor al eroului martir – un coeficient de 1,10;

b) părinte al eroului martir – un coeficient de 1,10;

c) copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află şi un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani*).

(3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) 2,00 – pentru marii mutilaţi;

b) 1,75 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate; d) 1,25 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate; e) 1,10 – pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate*).

Av.Drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu
0722298011

Indemnizatia De Revolutionar Neactualizata Si Legea 341-2004